Šlapací autíčka

     Odrážedla jsou určena pro menší děti do 3 let a slouží pro tréning rovnováhy. Šlapací autíčka jsou pro větší děti od 3 let a jsou rozděleny do kategorií podle maximálního zatížení. Při vybírání autíčka zohledněte prosím hmotnost a fyzické schopnosti dítěte. Pouze tehdy budete spokojeni.

 

Pravidla půjčení

1. vybrat vhodné autíčko

2. zakoupit si lístek na baru

3. Po předložení dokladu o zaplacení Vám obsluhující personál předá autíčko.

    Provozovatel je povinen předat autíčko v řádném technickém stavu a tuto  

    skutečnost si zákazník zkontroluje. Současně personál vyznačí čas, kdy je autíčko

    předáno zákazníkovi.

4. V případě výměny dražšího autíčka za levnější se rozdíl ceny zákazníkovi nevrací.

    V případě výměny levnějšího autíčka za dražší je nutné cenu doplatit.

5. Po uplynutí doby, na kterou bylo autíčko zapůjčeno, vrátí zákazník autíčko zpět

    obsluhujícímu personálu, který provede kontrolu technického stavu autíčka.

     Pro pohyb autíček je vyčleněn travnatý povrch oplocené části lanového centra. Doporučujeme sportovní oblečení a pevnou obuv. Za chování dětí a škody způsobené dětmi na zdraví a majetku provozovatele, zákazníka popřípadě třetích osob odpovídají jejich rodiče, popřípadě doprovázející dospělá osoba. Přebráním autíčka zákazník prohlašuje, že se seznámil s provozním a půjčovním řádem.

S autíčky je zakázáno:

- úmyslně je poškozovat

- narážet do sebe a najíždět na jiné osoby

- parkovat v restauraci nebo na venkovní zahrádce,  

- zajíždět na trampolíny nebo na modrou dopadovou plochu, kde končí sjezd lanovky

     V případě nerespektování těchto pravidel a zákazů je provozovatel oprávněn odebrat takové osobě autíčko bez náhrady.     

 

 

V Otrokovicích dne 1.5.2020                                 

 Ing. Jan Páleník

 jednatel společnosti

 

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI 150 – POLICIE 158 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

TÍSŇOVÉ  VOLÁNÍ/SOS   112  

 

Lanáček Otrokovice

Mánesova 1916
765 02 Otrokovice
Telefon :  +420 773 756 103
                   +420 702 204 913
 
Dětské lanové centrum najdete hned vedle městského koupaliště na "Bahňáku". Návštěvníci dětského centra mohou využít naše parkoviště.
Pokud využijete pro návštěvu spojení MHD, tak můžete vystoupit na zastávce Zahradní nebo Štěrkoviště. Z obou zastávek je to do našeho lanového centra téměř stejně daleko.

Kontakt

EKOREGIONAL, s.r.o. tř. Tomáše Bati 1661
76502 Otrokovice

IČ: 60716932 DIČ: CZ60716932
+420 773 756 103
+420 702 204 913
info@lanacek-otrokovice.cz